لطفا با لبخند کلیک کنید
مشاوره و آموزش پیرامون،مدرسه،معلم،دانش آموز،والدین
هوش هيجاني درگام دوم،اجرايي درمدارس منطقه

صبح امروز در اردوگاه ابوذر واقع درمحله دارآبادجلسه كميته ودبيرخانه هوش هيجاني باحضورمديرمنطقه وسايرهمكاران اداري عضودبيرخانه برگزارگرديد.

دراين جلسه ضمن تبادل نظروبررسي نقاط قوت وضعف مرحله اول همايش وفراخوان مقالات هوش هيجاني درسطح مناطق شهرتهران،مقررشدمرحله دوم آن به شكل اجرايي ودرسطح واحدهاي آموزشي پياده شود.

              

  ويكي پديا: هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (که ضریب آن با EQ نشان داده می‌شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EQ بالایی دارد سه مؤلفهٔ هیجان‌ها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند (مؤلفهٔ شناختی، مؤلفهٔ فیزیولوژیکی و مؤلفهٔ رفتاری).

[ یکشنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 19:17 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]
كيمياي همدلي،گنجينه همكاري

ماده 28 حقوق كودكان:

شما حق داريد به آموزش با كيفيت دسترسي داشته باشيد و تحصيل كنيد.همه بايد شما را تشويق كنند و امكانات لازم را فراهم كنند تا به مدرسه برويد و تا جايي كه مي توانيد به تحصيل خود ادامه دهيد.

  IMG_8932.JPG

صبح چهارشنبه گذشته همايش "كيمياي همدلي،گنجينه همكاري"،باحضورهمكارانم از سايرمناطق نوزده گانه شهرتهران،آقاي ديمه ور معاون آموزش ابتدايي وزير،مديركل شهرتهران وديگرهمكاران درسالن كوثرواقع در اردوگاه باهنر(محله دارآباد)برگزارشد.

دراين همايش ضمن بررسي چشم اندازهاي سندتحول به طرح جديدارائه شده مذكورپرداخته شدومجموعه اي متشكل از دوازده جلد كتابچه در اين خصوص نيز تدوين شده بودبه حاضرين داده شد.

           

در مجموع همايش خوب و پرباري بود، صحبت هاي قشنگ وقشنگ هم طبق روال ايرادشدوحال بايدديد كه چقدر در مناطق و مدارس به طورعلمي ومناسب عملياتي خواهدشد،البته باپشتيباني درست تر ادارات كل استان ها به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد.

[ شنبه ۱ آذر۱۳۹۳ ] [ 20:21 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

جلسه عمومي بامديران مدارس

روزگذشته در سالن جلسات منطقه نشست صميمي بامديران مدارس و با حضور آقاي حميدي معاون آموزش ابتدايي برگزارشدكه گزارش اجمالي آن درذيل آمده است.

     IMG_8933.JPG

آقاي حميدي معاونت آموزش ابتدايي اداره كل آ. پ شهرتهران مطالبی در خصوص: اهداف آموزشي دردوره ابتدايي و مقايسه ي آسيب هاي دوره ابتدايي درسال گذشته ، تعريف جديد وكلي ازتعليم و تربيت دردوره ابتدايي وتوضيح كامل راهنماهاي تدوين شده  ، توضيح درموردتبيين 12راهنمابه صورت كتابچه  (قطع پالتويي)

  IMG_8937.JPG

وارسال به مديران مدارس ، توضيح دررابطه بااهميت آيين نامه هاي اجرايي و تغييرنگرش درابتدايي ، اهميت مديريت آموزشگاهي ونتيجه ي مطلوب اجراي آن ، اهميت ودرك ارزشيابي توصيفي ، اهميت درس پژوهي وتفكروپژوهش درپايه ششم ابتدايي و همچنين لزوم اهميت پيش دبستان،پي گيري طرح تيمز و طرح پرلز  بیان نمودند.

[ سه شنبه ۲۷ آبان۱۳۹۳ ] [ 21:1 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

 امضاء شناسی

 به بهانه 13مهرمصادف با 5 اکتبر "روز جهانی معلم" به یادامضاء زیبای معلمانمان این پست را تقدیم می کنم.

 کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء میکنند انسان‌های منطقی هستند.
 کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند دیر منطق را قبول میکنند و بیشتر غیر منطقی هستند.
 کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.
کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسان‌های منظّم هستند و در کارها و مسئولیت هایشان بسیار دقیق اند .
  کسانی که با فشار امضاء میکنند در کودکی سختی کشیده‌اند.
  کسانی که پیچیده امضاء میکنند افرادی بدبین و بسیار محتاط و همچنین افرادی شکاک هستند.
  کسانی که در امضای خود اسم و فامیل مینویسند خودشان را در فامیل برتر میدانند.
  کسانی که در امضای خود فامیل مینویسند دارای منزلت هستند.
  کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط میزنند شخصیت خود را نشناخته‌اند و کمی احساس حقارت در وجودشان است .
  کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء میکنند کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند و پیشرفت کنند .

t-1-amza2.jpg

t-1-amza2.jpg

t-1-amza1.jpg

 همواره بايد به خاطر داشته باشيم كه بسياري از مردان و زنان بزرگ ، موفقيت هاي چشمگير خود را مرهون زحمات بي دريغ معلمانشان هستند.

[ یکشنبه ۱۳ مهر۱۳۹۳ ] [ 9:3 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

تجربه شغلی (بچه هابایدتولیدی شوندنه تکثیری!)

روزگذشته درمکانی نه چندان دور و در دارآباد و در سالن کنفرانس اردوگاه شهیدباهنرآموزش وپرورش منطقه یک، همایش تبیین سیاستهای هوشمندسازی مدارس باحضورهمکاران اداری مناطق نوزده گانه شهرتهران برگزارشد.

    عکس های خفن

محوراصلی همایشی که شرکت نمودیم،هوشمندسازی مدارس شهرتهران به صورت مدرن وکاربردی بود.درکنارآن نیزبایداولیاءراباآموزش های هوشمندسازی آشناکردتاکاربرداین برنامه هادرمحیط خارج ازمدرسه تداوم پیداکند.

تاکیدبر داشتن تبلت دانش آموزی شدکه بایدتبلت دانش آموزی درایران طراحی شده وبه تولیدبرسدتاکاربردی ترباشد.همچنین تاکیدبرداشتن ایمیل دانش آموزی نیز شد.  

مدارس ازنظرهوشمندسازی به مدرسه های 1ستاره،2ستاره،3ستاره تقسیم شده اند.

برنامه های دردست اقدام وزارت متبوع در باره ی هوشمندسازی مدارس درقالب اهداف ذیل می باشد:

1.بازنگری وانتشارنسخه دوم کتاب نقشه راه مدارس هوشمند.

2.تهیه وانتشارراهنمای طرح تبلت دانش آموزی برای مدارس.

3.جمع آوری تجارب ناب مدارس هوشمند.

4.پایش وارزیابی محتواهای الکترونیکی ومعرفی محتوای مناسب ومنطبق براهداف برنامه درسی.

5.ایمیل دانش آموزی.

طرح مشاغل دانش بنیان دراستان گلستان توسط دکترعلی اکبرجلالی طرح گردیدو به اجرارسیدوتاکیدبراین دارندکه بایددرمدارس هوشمندنیزمشاغل دانش بنیان اجراگرددتادانش آموزان، آینده داشته باشند.

طرح هوشمندسازی بایددرانجمن اولیاءوشورای مدرسه مطرح شودوبسترکمک ازاولیاء دراین جهت استفاده شود.

حميدي:بچه هابایدتولیدی شوندنه تکثیری،چرا كه درفرايندآموزش الكترونيكي درمدارس انتظار اينچنين است كه از آنها به خانواده و سپس به جامعه منتقل شودوصرفا تكثير ومتعددسازي وسايل و تجهيزات ونرم افزار در بين دانش آموزان مدارس نباشدومقصوداين نيست به واسطه اين امكانات به دانش آموزان فارغ التحصيل شده اضافه شود بلكه دانسته هايشان را در جامعه توليدكنيم.

سخنرانان همایش(به ترتیب سخرانی) :

آقایان حسینی معاون متوسط اداره کل،اسفندیارچهاربندمدیرکل آ.پ شهرتهران، دکترعلی اکبرجلالی استاددانشگاه علم وصنعت، دکترخسرونظری رئيس مركز نيروي انساني و فناوري اطلاعات وزارت، حدادی معاون پژوهش اداره کل، حمیدی.

بنمایه: www.shykhi.ir  چهارشنبه 22مردادماه93

[ پنجشنبه ۲۳ مرداد۱۳۹۳ ] [ 8:36 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

لطفالبخندبزنید

لبخند چیزی فراتر از نشان دادن خوشایندی آن چیز است. تحقیقات مختلف روانشناسی فایده لبخند زدن را بیان می‌کنند. آدمها همیشه لبخند می‌زنند، مخصوصاً وقتی در جمع هستند اما لبخند فقط نشان دهنده شاد بودن آنها نیست. ما از لبخند برای اهداف خاص اجتماعی استفاده می‌کنیم زیرا لبخند می‌تواند پیام‌های مختلفی را به دیگران برساند. در ادامه به 15روشی که می‌توان از لبخند برای فرستادن پیام درمورد قابل اعتماد بودن، جذابیت، اجتماعی بودن و ویژگی‌های بسیار دیگر درمورد خودمان استفاده کرد، اشاره می‌ شود :

   لبخند

تشویق دیگران برای اعتماد به ما.

جلب ملایمت و ارفاق دیگران.
رهایی از خطاهای اجتماعی.

...چون درغیر اینصورت احساس بدی پیدا خواهم کرد.

خندیدن از ته قلب.

برای درک و بینش بهتر.

برای جذابیت.

پنهان کردن فکر.

برای ثروتمندشدن

لبخند بزنید تا دنیا به شما لبخند بزند.

لبخند برای طول‌عمر.

لبخند بزنید تا فشار خون پایینی داشته باشید.

لبخند بزنید تا از درد و رنج رهایی یابید.

لبخند بزنید تا همیشه مثبت بمانید!

لبخند بزنید که از استرس رها شوید. 

   

          *** آموزش‌ لبخند زدن به پلیسهاي ‌زن در چین ***

[ پنجشنبه ۱۹ تیر۱۳۹۳ ] [ 9:1 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

چرا بچه ها به حرف بزرگترها گوش نمی‌دهند؟

ناتوانی در وادار کردن بچه ها به گوش دادن حتی به یک دستورالعمل ساده وقتی تلویزیون نگاه می کنند و یا سرگرم بازیهای دیجیتال هستند، تجربه ای مشترک است که خیلی اوقات بزرگترها را به شدت عصبی می کند. این حرف دل همه بزرگترها است؛ پدر و مادرها و آموزگاران همه در این تجربه احساس اشتراک می کنند.

دانشمندان می‌گویند بی‌توجهی کودکان به والدین (در اغلب موارد) دلیل علمی دارد.

توانایی کودکان برای نادیده گرفتن آنچه خارج از حیطه توجه نزدیکشان است به حدی است که حتی حرف زدن با یک بلند گوی قوی تاثیر محدودی روی آنها دارد.

          

اما پژوهشگران بر اين باورند این بی‌توجهی یا به اصطلاح بی‌حواسی دلیل علمی دارد که به کارکرد مغز کودکان مربوط است.

آنها می گویند کودکان "عمدا" (آگاهانه) ما را نادیده نمی‌گیرند، حقیقت این است که آنها دچار "کوری ناشی از بی‌توجهی" هستند؛ منظور از این کوری همان تفاوت بین دیدن و نگاه کردن است یا بین شنیدن و ثبت کردن آنچه گفته شده است؛ در هرحال نتیجه آن عدم آگاهی است، به خصوص خارج از دایره توجه لحظه‌ای.

پروفسور نیلی ِلوی از دانشگاه کالج لندن (یو سی اِل) می‌گوید آگاهی کودکان از محیط اطراف بمراتب کمتر از بزرگسالان است.

"والدین، مراقبان و یا آموزگاران باید بدانند که در مقایسه با بزرگسالان، تمرکز حتی روی یک مسئله کوچک و ساده توجه بچه ها به محیط اطراف را کاهش می دهد."

"به عنوان مثال وقتی کودکی موقع عبور از خیابان، زیپ لباسش را می بندد، ممکن است دیگر قادر به تشخیص رفت و آمد خودروها نباشد، در حالیکه برای فرد بزرگسال این کار مشکلی نیست."

پروفسور نیلی ِلوی اضافه می کند: "میزان آگاهی از آنچه بیرون دایره تمرکز کودک است با رشد او ارتباط دارد و با افزایش سن کودک بیشتر می شود." در نتیجه کودکان کوچکتر بیشتر در معرض کوری ناشی از بی‌توجهی هستند."

 او می‌گوید "در کودکان، کورتکس (قشر مغز) بینایی اولیه، به شی روی صفحه نمایش واکنش نشان نمی داد. به نظر می رسد قشر بینایی تا ۱۴ سالگی و حتی بعد از آن تکامل پیدا می کند. ولی انتظار نداشتم نوجوانان هم دچار "کوری ناشی از بی‌توجهی" باشند. خوب است که بفهمیم این توانایی در چه سنی کامل می‌شود."

پژوهش‌های قبلی در میان بزرگسالان نشان داده کورتکس بینایی اولیه، مسئول درک و دیدن چیزها هست، در صورت آسیب این ناحیه، فرد دچار عدم آگاهی از محیط پیرامونش می‌شود.

اما این "کوری ناشی از بی‌توجهی" مزایایی هم دارد.

چه کسی دلش نمی خواهد بی مزاحمت و بدون پرت شدن حواس به کارش برسد؟

بی تردید عدم آگاهی محیطی به معنی این است که می توانیم متمرکز باقی بمانیم و تمرکز بالا داشته باشیم."

ریچارد وایزمن استاد روانشناسی دانشگاه "هارتفوردشر" انگلستان، فرآیندهای بینایی انسان را به تفصیل مطالعه کرده و آنها را "بی‌اندازه پیچیده" می‌داند.

برای همین به "کوری ناشی از بی‌توجهی" نیاز داریم، چرا که درغیر اینصورت نمی‌توانیم تمرکز کنیم."

ما این تصور باطل را داریم که مغزمان همیشه در حال مشاهده همه چیز است، بنابراین وقتی متوجه چیزی نمی‌شویم، تعجب می‌کنیم.

او می گوید در زندگی موارد زیادی هست که ما از چیزهایی بدیهی غافل می شویم؛ مثل راننده ای که عابر را نمی بیند چون متوجه خطر دیگری است. "ما بزرگسالان دائما یاد می‌گیریم چه چیزهایی مهم نیستند."

همه ما به شکلی به "کوری ناشی از بی‌توجهی" دچاریم، همه از آن ناراضی هستیم ولی لازمه زندگی است.

ولی یادمان بماند وقتی حواسمان متمرکز تلویزیون است انتظار نداشته باشیم بچه هایمان از اینکه دیده نمیشوند خوشحال باشند.

[ دوشنبه ۱۲ خرداد۱۳۹۳ ] [ 8:19 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

در سمیناری به حضار گفته شد اسم خود را روی بادکنکی بنویسید.
همه اینکارو انجام دادند و تمام بادکنک ها درون اتاقی دیگر قرار داده شد.
اعلام شد که هر کس بادکنک خود را ظرف 5 دقیقه پیدا کند.
همه به سمت اتاق مذکور رفتند و با شتاب و هرج و مرج به دنبال بادکنک خود گشتند ولی هیچکس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند.

    
دوباره اعلام شد که این بار هر کس بادکنکی که برمیدارد به صاحبش دهد.
طولی نکشید که همه بادکنک خود را یافتند.
دوباره بلندگو به صدا درآمد: که این کار دقیقاً زندگی ماست.
وقتی تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید.
در حالی که شادی ما در شادی دیگران است، شما شادی را به دیگران هدیه دهید و شاهد آمدن شادی به سمت خود باشید.

تندرست باشیدو شادمان.

[ یکشنبه ۲۱ اردیبهشت۱۳۹۳ ] [ 8:43 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

خواب شفاف یا خواب آگاهانه خوابی که بیننده هنگام دیدن آن، نسبت به اینکه مشغول دیدن یک خواب است آگاهی دارد. این واژه نخستین بار توسط یک روانپزشک و نویسنده هلندی به نام فردریک وان ادن [Frederik van Eeden] بکار رفته‌است. در خواب شفاف فرد می‌تواند در روند خواب دخالت کند و تجربه‌های متصور شدهٔ خود را دستکاری کند. خواب‌های شفاف می‌توانند واقعی و زنده به نظر برسند.یک خواب شفاف می‌تواند به یکی از دو راه زیر ایجاد شود:

      
نخست روش خواب آغاز ( (dream-initiated lucid dream که از خواب معمولی شروع شده و در دنباله خواب بیننده به این نتیجه می‌رسد که این یک خواب بوده.

دوم روش هوشیار آغاز (wake-initiated lucid dream) که خواب بیننده از موقعیت کاملن هوشیار به موقعیت خواب شفاف وارد می‌شود.
خواب شفاف یک نظریه علمی است و برای آن اثبات علمی وجود دارد.

 

چشم بندی به نام ریمی (Remee) یک دستگاه ارتقا دهنده ویژه حرکت سریع چشم (REM) است که به فرد کمک می کند رویا هایی شفاف ببینند چرا که مغز در حال رویا دیدن در حالت هوشیاری به سر میبرد شما در خواب در حال انجام یک بازی بی نقص گلف هستید و در دوردست ها نورهایی قرمز رنگی را در حال درخشش می بینید از آنجا که این الگو در یک توالی خاص قرار دارد کسی که در خواب است متوجه می شود در حال رویا دیدن است . 

بنمایه:sleepwithremee.com

[ چهارشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۳ ] [ 8:54 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

ژاپن بهشت کودکان

اگر ژاپن امروز در دنیا به‌عنوان بهشت کودکان است به این علت می‌باشد که بزرگسالان ژاپنی، «کودک» شخصیتی آنان نهفته است. اگر کشورهای دیگر چنین نیستند، دلیل بر بلوغ ارزشی و تفکری آن کشورها نمی‌باشد، بلکه نشانه‌ای از انکار و نادیده گرفتن قسمتی از شخصیت خودشان است. در نتیجه، موجب اختلالاتی عمیق و گسترده در کلیه جوانب شخصیت‌شان می‌شوند. پس ژاپنی‌ها با درک معقولی که از کودک شخصیت داشته‌اند حتی به‌خود اجازه می‌دهند به بازی پرداخته، هیجانات خود را بروز دهند و افسانه‌سرائی زیباشناسانه‌ای داشته باشند. این هیجان‌دار بودن بازی‌های کودکان ژاپن، علاوه بر هیجانی می‌باشد که هر کودکی به‌صورت خود به‌خودی در بازی خود حس می‌کند و این هیجان اضافی و لذت‌بخش به‌علت مشارکت هیجان‌آمیز بزرگ‌ترهای ژاپنی در بازی‌های کودکان است.

                

به‌نظر می‌رسد که انگیزه مشارکت و هم‌آوائی والدین با کودکان در بازی، در مردم ژاپن بسیار قوی‌تر باشد. همین قوی بودن انگیزه مشارکت والدین ژاپنی باعث می‌شود که در آن کشور، کودکان بازی خود را شیرین‌تر تصور و تجربه کنند. حتی این انگیزه تا جائی پیش می‌رود و قدرت خود را نشان می‌دهد که جشن ملی خاصی به شناسائی و مشارکت در این رویداد و پدیده اجتماعی اختصاص می‌یابد. حساسیت اجتماعی به بازی‌های کودکان تا جائی به‌چشم می‌خورد که میزان فراموشی و منسوخ شدن بازی‌ها در فرهنگ ژاپن، بسیار کمتر از فرهنگ ایران است. حتی بازی‌ها در آن کشور گسترده‌تر می‌شود. مثلاً بادبادک‌بازی را هم در ژاپن داشته‌ایم و هم در کشور ایران. این بازی در دو دهه پیش در آن کشور تا چه حدی پرورش پیدا کرده و گسترده شده ولی در کشور ایران منسوخ شده است. شاید فرد ساده عامیانه‌ای، این افول و منسوخ شدن یک بازی را جدی نگیرد ولی افراد صاحب ذوق و صاحب خرد به‌خوبی می‌دانند که چنین پدیده‌ای چقدر خطرناک و آسیب‌زائی است. خصوصاً اگر توجه شود که کودکان از طریق بازی‌ها می‌آموزند که در چه فرهنگی زندگی می‌کنند و چگونه بایستی هنجارهای آن فرهنگ را نگهداری کنند.

               

وقتی کودک ژاپنی می‌بیند که در کشورش روز مخصوصی به نام عید عروسک‌ها وجود دارد، بیمارستان مخصوص عروسک‌ها هست و عروسک‌ها گورستان‌های مخصوصی که در آن دفن شوند را دارا می‌باشند، از نظر ادراکی در می‌یابد که عروسک در ذهن بزرگ‌ترها به‌صورت منطقی و قابل توجهی محترم و ارزشمند می‌باشد. هنگامی‌که او در می‌یابد، فرهنگ و جامعه او عروسک‌ها را تا این حد مهم می‌دانند، عروسک‌ها هم برای او مهم می‌شود. پس با عروسک، بازی می‌کند نه اینکه عروسک را به هر صورتی که می‌خواهد بزند، پرت کند، پاره کند و یا مورد پرخاشگری، بی‌احترامی و آزار و اذیت قرار دهد.

بنمایه : آموزک


برچسب‌ها: ژاپن بهشت کودکان, شخصیت, عروسک‌ها, فرهنگ ایران
[ پنجشنبه ۱ اسفند۱۳۹۲ ] [ 9:48 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

شادمانی شما آرزوی ماست

مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری:                                                                               رابطه ی حقوقی بین بچه ها با پدرومادرهایشان مسئله ای است که بسیاراهمیت دارد و قانون گذاردرتمام سیستم های حقوقی به آن توجه می کندوآن مسئله"عدم تبادل قدرت بین بچه ها و پدرومادرها"است.یعنی هرجاافرادی درجامعه و یا نهادهای کوچک یا بزرگ نسبت به دیگران درشرایط ضعیف تری قراردارند حتما دخالت فرد قانونگذار،حقوق کسانی که در شرایط مساوی نیستند را تضمین می کند.در تمام دنیا نسبت به بچه ها و کسانیکه موقعیت ضعیف تری برای دفاع ازخود دارند قوانینی تصویب کرده اند که "حمایت کننده" است وعلاوه برقوانین حمایتی سختی که دارند،مددکاراجتماعی نقش بسیارمهم قانونی به عهده دارد .قانونگذار حق ورود به منزل راداشته ومی تواند در درگیری های بین والدین وفرزندانشان دخالت کند تاحدی این اختیارراداردکه تصمیم گیری کندآیاصلاح است بچه با پدرو مادرخود زندگی کند یا نه؟اگروالدینی کوچک ترین اشتباهی دربرخوردبافرزندخودداشته باشند و مددکاراجتماعی دخالت کند ازآن لحظه به بعد رفتار و کردارآنها با فرزندشان تحت نظرمددکاراجتماعی قرارمی گیرد وتحت کنترل هستند تا زمانیکه ثابت کنند صلاحیت نگهداری ازفرزندخودرا دارند.موقعیت مددکار اجتماعی در بعضی از کشورهای متفاوت است. حجم بزرگ و تعداد زیادی از تلفن هایی می شودکه بچه ها در یک شرایط بسیارمشکل زنگ می زنندوازمددکاراجتماعی بهزیستی کمک می خواهند.امامدد کاراجتماعی بهزیستی نمی داد چگونه باید دخالت کند.چون هیچ پیش بینی حقوقی راجع به نحوه ی دخالت مددکار اجتماعی دررابطه بااذیت وآزاربچه ها درخانواده ها نشده است.تنبیه کودکان دربعضی از کشورهای جهان به نحوی مشروع شناخته شده است که حتی جای سوءاستفاده را برای والدین بازمی گذارد. قوانین تضمین کننده ی رابطه ی بین پدرومادروبچه ها دریک قالب حمایتی صحیح به صورتی خاص است که درقانون مدنی حق تنبیه کودکان به رسمیت شمرده شده است هرچند که محدود کرده است حدتادیب رعایت شود.ولی دومسئله را در نظر نگرفته است:1.حدود تادیب چیست؟یعنی ما با خانواده هایی مواجه هستیم که قاشق را داغ کرده و جلوی بچه می گیرند که هیچ اثر فیزیکی هم به جا نمی گذارد و درحد یک تهدیداست ومی تواند بگوید من این کار راتاحد تادیب بچه انجام دادم در حالیکه این کار را اگر با یک بزرگتر انجام دهید یک عمل شکنجه گرانه است.2.از طرفی دیگر مشخص نمی کند که تا چه سنی فرزند دختر خودکه زیر 18 سال است را می توانید در خانه محبوس کنیدواز خیلی ازحقوق اجتماعی محروم کنید وتحت عنوان حفاظت و تادیب بیان کنید.قانونگذار به جای تصویب قوانینی که حفاظت کننده باشد، قوانینی را تصویب می کند که حق بیشتری را به والدین بدهد تا بتوانند از موقعیت برترخودشان خدای نکرده سوءاستفاده کنند.شماره ی تماس برقراری ارتباط با مدد کاراجتماعی  123 می باشد.اگر کودکان تحت هر شرایطی مورد آزار و اذیت قرار بگیرند می توانند از این شماره کمک بگیرند.

 تنبیه غلط است چون زمانیکه کودکی که عقلش کامل نیست وتجربه ای هم ندارد ،اشتباه می کند و به خاطر اشتباه هم تنبیه می شود .چه تنبیه فیزیکی و چه کلامی و یاحتی اگرتنبیه فقط با یک نگاه هم باشد،احساس ترس و وحشت و از خود منزجر بودن به کودک دست می دهد.به جای تنبیه کردن بایددقت کرد که چگونه می توان به کودک کار درست راآموخت .کودکانی که تنبیه می شوندآسیب خورده و اعتماد به نفسشان بسیار پایین می آید.معمولابسیارخشم دارندواحساس غم نیزدروجودشان هست. آنهاخودشان راخیلی دوست ندارند.لذاگیج ومبهوت می مانیم که کار والدین ما درست بوده و یا غلط ؟گاها چون پاسخی برای این پرسش نداریم توجیه فرهنگی می کنیم و توجیه والدین خود را هم توجیه می کنیم که اگروالدین ما در دوران کودکی باما این برخوردهارانداشتندامروزکه بزرگتر شده ایم شایدازاین بدتر بودیم.اما از دید روانشناسی فردبه خاطر همان تنبیه های به جا و نابجا آسیب می خورد.ما باید با فرزندان خود صحبت کنیم و به آنها بفهمانیم که از کارآنها ناراحت هستیم اما شخصیت و وجودآنها را دوست داریم.بعضی اوقات کودک را تهدید می کنیم ،بعضی اوقات واسطه می گذاریم مثلا می گوییم صبرکن پدرت بیاید ،صبرکن عمویت بیاید،متاسفانه بعضی اوقات ما با چند پدرویا چندمادر،بزرگ می شویم.دائما می گوییم بچه باید از بزرگترش بترسد.بچه باید احترام گذاشتن را یاد بگیرد .زمانی که کودک از پدر و مادرش می ترسد ممکن است آشکارا کاراشتباه راانجام ندهد ولی در پنهان کاراشتباه را انجام بدهد.با ترس دو اتفاق می افتد 1.بچه حس مهربانی و تعلق به پدر و مادر و حس دوست داشتن را از دست می دهد.2.پنهان کار می شود .آسیبی که کودک می بیند این است که همیشه یاد می گیردباید بترسد تا کاری را انجام ندهد یعنی از منطق وعقل استفاده نمی کندوبارها و بارها خطاهایش را تکرار می کند و معمولا کسانی که از تجربه ی خود استفاده ی مثبت نمی کنند و چیزهایی را تجربه ی منفی کرده اند و یا تجربه ی غلط خود را بارها و بارها تکرار می کنند ،برمی گردند به همان زمان های کودکی و خطاها را تکرار می کنند.نه گفتن هم خیلی مهم است به کودک باید بیاموزیم اگر می داندکه نه ی او اصولی است بجا و به موقع نه بگوید و ازنه گفتن هم کوتاه نیاید. اگر احیانا بچه کاری را کرد وما گفتیم که کارش اشتباه است اما اوهمچنان انجام می دهدو یاخودش رابه زمین می کوبد.پدر ومادر بایدرفتار اورا نادیده بگیرندو اجازه بدهند تاکودک خودش را بزند چون او دارد بازی می کند او فقط می خواهد احساس پدر و من مادر را تحریک کند یا آنهاراعصبانی تر کند. مشکل ما این است که وقتی بچه را تنبیه می کنیم بلافاصله دلمان برایش می سوزد وبه او باج می دهیم وبیش از حد نازش رامی کشیم .متاسفانه وقتی فرزندمااین توجه را که از پدر و مادر گرفت و کتک هم خورد و بعد نازش راهم کشیدند، احساس احترام به نفس او کم کم از بین می رودو می آموزدکه اگربخواهم به خواسته ام برسم باید خودم را ذلیل کنم باید خودم راخوارکنم .بنابراین باید خیلی مراقب باشیم آموزشی که بچه ها یمان می دهیم بجای تنبیه حتماتشویق باشد تابازدهی خیلی بیشتر شود.

باسپاس.برچسب‌ها: وکیل, محبوس, مدد کاراجتماعی, قانونگذار
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۱۵ بهمن۱۳۹۲ ] [ 18:57 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)‌  با  الحاق کپسول باری سیگنوس، علاوه بر دریافت محموله‌ای شامل آب، غذا، اکسیژن و تجهیزات علمی، پذیرای چند کلونی مورچه فضانورد هستند .
این برنامه بخشی از یک آزمایش دانش‌آموزی است که در آن هشت کلونی مورچه در محفظه‌های مخصوص در محیط میکروگرانشی فضا قرار می‌گیرند .

         
طی مدت حضور این مورچه‌های فضانورد، محققان و دانش‌آموزان تغییرات رفتار حرکتی این حشرات را مورد بررسی قرار می‌دهند .
این هشت کلونی متشکل از 800 مورچه معمولی از نوع Tetramorium caespitumهستند که بهترین گونه برای انجام این سفر فضایی محسوب می‌شوند .

      مورچه های فضا نورد
دوربین‌هایی بر روی محفظه‌های مخصوص نگه‌داری مورچه‌ها نصب شده است که عکس و فیلم‌های ویدئویی از وضعیت حرکتی آنها را تهیه و برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف زمین ارسال می‌کند .

    مورچه های فضا نورد
بخشی از این مطالعه بررسی تأثیرات بی‌وزنی در هنگام جستجوی غذا است .
بررسی نحوه ازدحام مورچه‌ها در شرایط میکروگرانشی به ویژه در هنگام جستجوی غذا در کلونی به ارائه راه‌حل‌های ریاضی بهتر برای طراحی خطوط هوایی و حل مسائل پیچیده دنیای واقعی کمک می‌کند .

  

بنمایه:ایسنا


برچسب‌ها: دانش آموزان, مورچه های فضانورد, کپسول سیگنوس
[ پنجشنبه ۲۶ دی۱۳۹۲ ] [ 9:6 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با درود
دروبلاگ حاضرسعي بر آن دارم تا مشاهدات و تجربيات شغلي خودمبني برمسايل آموزشي،اجرايي و مشاوره اي مرتبط باهمكاران،دانش آموزان و والدين آن ها را در يادداشت هايم انعكاس داده و بنابر بضاعت دانش خود بررسي نمايم ، و البته با بهره بردن ازنظرات شماصاحبنظران.
امکانات وب