X
تبلیغات
لطفا با لبخند کلیک کنید

لطفا با لبخند کلیک کنید
مشاوره و آموزش پیرامون،مدرسه،معلم،دانش آموز،والدین

خواب شفاف یا خواب آگاهانه خوابی که بیننده هنگام دیدن آن، نسبت به اینکه مشغول دیدن یک خواب است آگاهی دارد. این واژه نخستین بار توسط یک روانپزشک و نویسنده هلندی به نام فردریک وان ادن [Frederik van Eeden] بکار رفته‌است. در خواب شفاف فرد می‌تواند در روند خواب دخالت کند و تجربه‌های متصور شدهٔ خود را دستکاری کند. خواب‌های شفاف می‌توانند واقعی و زنده به نظر برسند.یک خواب شفاف می‌تواند به یکی از دو راه زیر ایجاد شود:

      
نخست روش خواب آغاز ( (dream-initiated lucid dream که از خواب معمولی شروع شده و در دنباله خواب بیننده به این نتیجه می‌رسد که این یک خواب بوده.

دوم روش هوشیار آغاز (wake-initiated lucid dream) که خواب بیننده از موقعیت کاملن هوشیار به موقعیت خواب شفاف وارد می‌شود.
خواب شفاف یک نظریه علمی است و برای آن اثبات علمی وجود دارد.

 

چشم بندی به نام ریمی (Remee) یک دستگاه ارتقا دهنده ویژه حرکت سریع چشم (REM) است که به فرد کمک می کند رویا هایی شفاف ببینند چرا که مغز در حال رویا دیدن در حالت هوشیاری به سر میبرد شما در خواب در حال انجام یک بازی بی نقص گلف هستید و در دوردست ها نورهایی قرمز رنگی را در حال درخشش می بینید از آنجا که این الگو در یک توالی خاص قرار دارد کسی که در خواب است متوجه می شود در حال رویا دیدن است . 

بنمایه:sleepwithremee.com


برچسب‌ها: خواب شفاف, Lucid dreaming, فردریک وان ادن, Remee
[ چهارشنبه 20 فروردین1393 ] [ 8:54 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

نوروزتان شادباد

 در صفحه ی اول سالنامه من این مطالب بودتصمیم گرفتم تاآن هارا به رویت سایرین نیز برسانم. مطلب ذیل رابااجازه ی "تقویم راستی" می نویسم.

نوروزازنخستین روزبهارهمراه باسرسبزی طبیعت وشادی آغازمی گردد.
            
بنابر روایت تاریخ نویسان درروزگارباستان نوروز یک ماه طول می کشیدوامروزتاسیزده روزادامه دارد.نوروزبزرگترین جشن ملی ایرانیان است که ازروزگاران بسیار دور برای مابه یادگارمانده است وبنیادآن رابه جمشیدشاه پیشدادی نسبت می دهندوحتی امروزاین جشن به نام نوروزجمشیدی معروف است.گویندبه دوران جمشیدسرماوطوفان بزرگ ایرانویچ (ایران)رافرامی گیردودرپایان سه سال درآغاز بهارسرماوطوفان به پایان می رسدوبه شادی آن جشن بزرگی برپامی شودکه نوروزمی نامند.حکیم عمرخیام درنوروزنامه درباره ی این جشن چنین می نویسد: "سبب نام نهادن نوروزازآن بوده است که آفتاب درهر365شبانه روزوربعی به اول دقیقه حمل بازآیدوچون جمشیدآن روزرادریافت، نوروزنام نهادوجشن بزرگی برپاکردومردم نیزازوی پیروی نمودند." فردوسی توسی درشاهنامه دراین باره می فرماید:
سرسال نو هرمزوفروردین                                   برآسوده ازرنج تن دل زکین
به جمشیدبرگوهرافشاندند                                 مرآن روزراروزنوخواندند
بزرگان به شادی بیاراستند                                  بمانده ازآن خسروان یادگار
ششمین روزازنوروز"خوردادوفروردین ماه"زادروز وبه پیامبری رسیدن اشو زرتشت است.      

برچسب‌ها: نوروز, جمشیدشاه پیشدادی, ایرانویچ, نوروزجمشیدی
[ جمعه 1 فروردین1393 ] [ 20:40 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

ژاپن بهشت کودکان

اگر ژاپن امروز در دنیا به‌عنوان بهشت کودکان است به این علت می‌باشد که بزرگسالان ژاپنی، «کودک» شخصیتی آنان نهفته است. اگر کشورهای دیگر چنین نیستند، دلیل بر بلوغ ارزشی و تفکری آن کشورها نمی‌باشد، بلکه نشانه‌ای از انکار و نادیده گرفتن قسمتی از شخصیت خودشان است. در نتیجه، موجب اختلالاتی عمیق و گسترده در کلیه جوانب شخصیت‌شان می‌شوند. پس ژاپنی‌ها با درک معقولی که از کودک شخصیت داشته‌اند حتی به‌خود اجازه می‌دهند به بازی پرداخته، هیجانات خود را بروز دهند و افسانه‌سرائی زیباشناسانه‌ای داشته باشند. این هیجان‌دار بودن بازی‌های کودکان ژاپن، علاوه بر هیجانی می‌باشد که هر کودکی به‌صورت خود به‌خودی در بازی خود حس می‌کند و این هیجان اضافی و لذت‌بخش به‌علت مشارکت هیجان‌آمیز بزرگ‌ترهای ژاپنی در بازی‌های کودکان است.

                

به‌نظر می‌رسد که انگیزه مشارکت و هم‌آوائی والدین با کودکان در بازی، در مردم ژاپن بسیار قوی‌تر باشد. همین قوی بودن انگیزه مشارکت والدین ژاپنی باعث می‌شود که در آن کشور، کودکان بازی خود را شیرین‌تر تصور و تجربه کنند. حتی این انگیزه تا جائی پیش می‌رود و قدرت خود را نشان می‌دهد که جشن ملی خاصی به شناسائی و مشارکت در این رویداد و پدیده اجتماعی اختصاص می‌یابد. حساسیت اجتماعی به بازی‌های کودکان تا جائی به‌چشم می‌خورد که میزان فراموشی و منسوخ شدن بازی‌ها در فرهنگ ژاپن، بسیار کمتر از فرهنگ ایران است. حتی بازی‌ها در آن کشور گسترده‌تر می‌شود. مثلاً بادبادک‌بازی را هم در ژاپن داشته‌ایم و هم در کشور ایران. این بازی در دو دهه پیش در آن کشور تا چه حدی پرورش پیدا کرده و گسترده شده ولی در کشور ایران منسوخ شده است. شاید فرد ساده عامیانه‌ای، این افول و منسوخ شدن یک بازی را جدی نگیرد ولی افراد صاحب ذوق و صاحب خرد به‌خوبی می‌دانند که چنین پدیده‌ای چقدر خطرناک و آسیب‌زائی است. خصوصاً اگر توجه شود که کودکان از طریق بازی‌ها می‌آموزند که در چه فرهنگی زندگی می‌کنند و چگونه بایستی هنجارهای آن فرهنگ را نگهداری کنند.

               

وقتی کودک ژاپنی می‌بیند که در کشورش روز مخصوصی به نام عید عروسک‌ها وجود دارد، بیمارستان مخصوص عروسک‌ها هست و عروسک‌ها گورستان‌های مخصوصی که در آن دفن شوند را دارا می‌باشند، از نظر ادراکی در می‌یابد که عروسک در ذهن بزرگ‌ترها به‌صورت منطقی و قابل توجهی محترم و ارزشمند می‌باشد. هنگامی‌که او در می‌یابد، فرهنگ و جامعه او عروسک‌ها را تا این حد مهم می‌دانند، عروسک‌ها هم برای او مهم می‌شود. پس با عروسک، بازی می‌کند نه اینکه عروسک را به هر صورتی که می‌خواهد بزند، پرت کند، پاره کند و یا مورد پرخاشگری، بی‌احترامی و آزار و اذیت قرار دهد.

بنمایه : آموزک


برچسب‌ها: ژاپن بهشت کودکان, شخصیت, عروسک‌ها, فرهنگ ایران
[ پنجشنبه 1 اسفند1392 ] [ 9:48 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

شادمانی شما آرزوی ماست

مهری جعفری وکیل پایه یک دادگستری:                                                                               رابطه ی حقوقی بین بچه ها با پدرومادرهایشان مسئله ای است که بسیاراهمیت دارد و قانون گذاردرتمام سیستم های حقوقی به آن توجه می کندوآن مسئله"عدم تبادل قدرت بین بچه ها و پدرومادرها"است.یعنی هرجاافرادی درجامعه و یا نهادهای کوچک یا بزرگ نسبت به دیگران درشرایط ضعیف تری قراردارند حتما دخالت فرد قانونگذار،حقوق کسانی که در شرایط مساوی نیستند را تضمین می کند.در تمام دنیا نسبت به بچه ها و کسانیکه موقعیت ضعیف تری برای دفاع ازخود دارند قوانینی تصویب کرده اند که "حمایت کننده" است وعلاوه برقوانین حمایتی سختی که دارند،مددکاراجتماعی نقش بسیارمهم قانونی به عهده دارد .قانونگذار حق ورود به منزل راداشته ومی تواند در درگیری های بین والدین وفرزندانشان دخالت کند تاحدی این اختیارراداردکه تصمیم گیری کندآیاصلاح است بچه با پدرو مادرخود زندگی کند یا نه؟اگروالدینی کوچک ترین اشتباهی دربرخوردبافرزندخودداشته باشند و مددکاراجتماعی دخالت کند ازآن لحظه به بعد رفتار و کردارآنها با فرزندشان تحت نظرمددکاراجتماعی قرارمی گیرد وتحت کنترل هستند تا زمانیکه ثابت کنند صلاحیت نگهداری ازفرزندخودرا دارند.موقعیت مددکار اجتماعی در بعضی از کشورهای متفاوت است. حجم بزرگ و تعداد زیادی از تلفن هایی می شودکه بچه ها در یک شرایط بسیارمشکل زنگ می زنندوازمددکاراجتماعی بهزیستی کمک می خواهند.امامدد کاراجتماعی بهزیستی نمی داد چگونه باید دخالت کند.چون هیچ پیش بینی حقوقی راجع به نحوه ی دخالت مددکار اجتماعی دررابطه بااذیت وآزاربچه ها درخانواده ها نشده است.تنبیه کودکان دربعضی از کشورهای جهان به نحوی مشروع شناخته شده است که حتی جای سوءاستفاده را برای والدین بازمی گذارد. قوانین تضمین کننده ی رابطه ی بین پدرومادروبچه ها دریک قالب حمایتی صحیح به صورتی خاص است که درقانون مدنی حق تنبیه کودکان به رسمیت شمرده شده است هرچند که محدود کرده است حدتادیب رعایت شود.ولی دومسئله را در نظر نگرفته است:1.حدود تادیب چیست؟یعنی ما با خانواده هایی مواجه هستیم که قاشق را داغ کرده و جلوی بچه می گیرند که هیچ اثر فیزیکی هم به جا نمی گذارد و درحد یک تهدیداست ومی تواند بگوید من این کار راتاحد تادیب بچه انجام دادم در حالیکه این کار را اگر با یک بزرگتر انجام دهید یک عمل شکنجه گرانه است.2.از طرفی دیگر مشخص نمی کند که تا چه سنی فرزند دختر خودکه زیر 18 سال است را می توانید در خانه محبوس کنیدواز خیلی ازحقوق اجتماعی محروم کنید وتحت عنوان حفاظت و تادیب بیان کنید.قانونگذار به جای تصویب قوانینی که حفاظت کننده باشد، قوانینی را تصویب می کند که حق بیشتری را به والدین بدهد تا بتوانند از موقعیت برترخودشان خدای نکرده سوءاستفاده کنند.شماره ی تماس برقراری ارتباط با مدد کاراجتماعی  123 می باشد.اگر کودکان تحت هر شرایطی مورد آزار و اذیت قرار بگیرند می توانند از این شماره کمک بگیرند.

          

 تنبیه غلط است چون زمانیکه کودکی که عقلش کامل نیست وتجربه ای هم ندارد ،اشتباه می کند و به خاطر اشتباه هم تنبیه می شود .چه تنبیه فیزیکی و چه کلامی و یاحتی اگرتنبیه فقط با یک نگاه هم باشد،احساس ترس و وحشت و از خود منزجر بودن به کودک دست می دهد.به جای تنبیه کردن بایددقت کرد که چگونه می توان به کودک کار درست راآموخت .کودکانی که تنبیه می شوندآسیب خورده و اعتماد به نفسشان بسیار پایین می آید.معمولابسیارخشم دارندواحساس غم نیزدروجودشان هست. آنهاخودشان راخیلی دوست ندارند.لذاگیج ومبهوت می مانیم که کار والدین ما درست بوده و یا غلط ؟گاها چون پاسخی برای این پرسش نداریم توجیه فرهنگی می کنیم و توجیه والدین خود را هم توجیه می کنیم که اگروالدین ما در دوران کودکی باما این برخوردهارانداشتندامروزکه بزرگتر شده ایم شایدازاین بدتر بودیم.اما از دید روانشناسی فردبه خاطر همان تنبیه های به جا و نابجا آسیب می خورد.ما باید با فرزندان خود صحبت کنیم و به آنها بفهمانیم که از کارآنها ناراحت هستیم اما شخصیت و وجودآنها را دوست داریم.بعضی اوقات کودک را تهدید می کنیم ،بعضی اوقات واسطه می گذاریم مثلا می گوییم صبرکن پدرت بیاید ،صبرکن عمویت بیاید،متاسفانه بعضی اوقات ما با چند پدرویا چندمادر،بزرگ می شویم.دائما می گوییم بچه باید از بزرگترش بترسد.بچه باید احترام گذاشتن را یاد بگیرد .زمانی که کودک از پدر و مادرش می ترسد ممکن است آشکارا کاراشتباه راانجام ندهد ولی در پنهان کاراشتباه را انجام بدهد.با ترس دو اتفاق می افتد 1.بچه حس مهربانی و تعلق به پدر و مادر و حس دوست داشتن را از دست می دهد.2.پنهان کار می شود .آسیبی که کودک می بیند این است که همیشه یاد می گیردباید بترسد تا کاری را انجام ندهد یعنی از منطق وعقل استفاده نمی کندوبارها و بارها خطاهایش را تکرار می کند و معمولا کسانی که از تجربه ی خود استفاده ی مثبت نمی کنند و چیزهایی را تجربه ی منفی کرده اند و یا تجربه ی غلط خود را بارها و بارها تکرار می کنند ،برمی گردند به همان زمان های کودکی و خطاها را تکرار می کنند.نه گفتن هم خیلی مهم است به کودک باید بیاموزیم اگر می داندکه نه ی او اصولی است بجا و به موقع نه بگوید و ازنه گفتن هم کوتاه نیاید. اگر احیانا بچه کاری را کرد وما گفتیم که کارش اشتباه است اما اوهمچنان انجام می دهدو یاخودش رابه زمین می کوبد.پدر ومادر بایدرفتار اورا نادیده بگیرندو اجازه بدهند تاکودک خودش را بزند چون او دارد بازی می کند او فقط می خواهد احساس پدر و من مادر را تحریک کند یا آنهاراعصبانی تر کند. مشکل ما این است که وقتی بچه را تنبیه می کنیم بلافاصله دلمان برایش می سوزد وبه او باج می دهیم وبیش از حد نازش رامی کشیم .متاسفانه وقتی فرزندمااین توجه را که از پدر و مادر گرفت و کتک هم خورد و بعد نازش راهم کشیدند، احساس احترام به نفس او کم کم از بین می رودو می آموزدکه اگربخواهم به خواسته ام برسم باید خودم را ذلیل کنم باید خودم راخوارکنم .بنابراین باید خیلی مراقب باشیم آموزشی که بچه ها یمان می دهیم بجای تنبیه حتماتشویق باشد تابازدهی خیلی بیشتر شود.

باسپاس.برچسب‌ها: وکیل, محبوس, مدد کاراجتماعی, قانونگذار
[ سه شنبه 15 بهمن1392 ] [ 18:57 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS)‌  با  الحاق کپسول باری سیگنوس، علاوه بر دریافت محموله‌ای شامل آب، غذا، اکسیژن و تجهیزات علمی، پذیرای چند کلونی مورچه فضانورد هستند .
این برنامه بخشی از یک آزمایش دانش‌آموزی است که در آن هشت کلونی مورچه در محفظه‌های مخصوص در محیط میکروگرانشی فضا قرار می‌گیرند .

         
طی مدت حضور این مورچه‌های فضانورد، محققان و دانش‌آموزان تغییرات رفتار حرکتی این حشرات را مورد بررسی قرار می‌دهند .
این هشت کلونی متشکل از 800 مورچه معمولی از نوع Tetramorium caespitumهستند که بهترین گونه برای انجام این سفر فضایی محسوب می‌شوند .

      مورچه های فضا نورد
دوربین‌هایی بر روی محفظه‌های مخصوص نگه‌داری مورچه‌ها نصب شده است که عکس و فیلم‌های ویدئویی از وضعیت حرکتی آنها را تهیه و برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف زمین ارسال می‌کند .

    مورچه های فضا نورد
بخشی از این مطالعه بررسی تأثیرات بی‌وزنی در هنگام جستجوی غذا است .
بررسی نحوه ازدحام مورچه‌ها در شرایط میکروگرانشی به ویژه در هنگام جستجوی غذا در کلونی به ارائه راه‌حل‌های ریاضی بهتر برای طراحی خطوط هوایی و حل مسائل پیچیده دنیای واقعی کمک می‌کند .

  

بنمایه:ایسنا


برچسب‌ها: دانش آموزان, مورچه های فضانورد, کپسول سیگنوس
[ پنجشنبه 26 دی1392 ] [ 9:6 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

درودبرشما

اکثرکودکان هنگام جدایی ازوالدین درجه هایی از اضطراب و ناراحتی رانشان می دهندکه این موضوع هم برای کودک وهم برای والدین اودردناک است.البته در مرحله ای ازسن کودک این ترس واضطراب یک پدیده رشدی طبیعی است.مثلااولین روزمدرسه برای بسیاری ازبچه هاباترس جدایی ازوالدین وورود به محیط جدیدهمراه است وهمین ترس ها است که باعث اشک ریختن کودک دراولین روزهای ورودبه مدرسه می شود.

                       toddler-separation-anxiety.jpg

احتمال اضطراب جدایی درهرسنی درکودکان ممکن است وجودداشته باشد.ولی کودکان درسنین مدرسه بیشترآن راتجربه می کنند.همه کودکان کم وبیش نسبت به والدین خودوابستگی عاطفی پیدا می کنندواین وابستگی درحدتعادل هیچ گونه مشکلی رانه برای والدین ونه برای کودک به وجود نمی آورد.ولی بیشترمادرهابه خصوص مادرانی که زیادازحدکودک رابه خودوابسته کردندومراقب رفتاروحرکات آن هاهستندازکودک خودشخصیتی منفعل می سازندکه حتی قادرنیست زمانی کوتاه دوری ازمادرراتحمل کند.کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی وقتی درمدرسه هستندنگرانندکه درغیاب آنهاآیامادرشان خانه راترک کرده وبازنخواهدگشت؟

این مسئله درموردکودکانی که مادرانشان مدام ازمردن خودصحبت می کندیابین والدین جروبحث هایی شکل می گیرد که کودک نگران جدایی والدین است بیشتردیده می شود.گاهی اوقات نیزمادران این گونه کودکان اضطراب جدایی دارندوبه علت وابستگی شدیدبه فرزندشان ترجیح می دهند که کودکشان درخانه بماندتااینکه به مدرسه برود.لذاهرگاه کودک درزمان رفتن به آموزشگاه دچاراضطراب می شودمادرش نیزبدش نمی آیدکه کودک آن روزبه مدرسه نروددرنتیجه باگفتن این عبارت (که خیلی خوب امروز هم نمی خواهدبه مدرسه بروی)خیال خودش رابه جای خیال کودک راحت می کند.

معمولامادران کودکانی که دارای اضطراب جدایی هستند دارای ویزگی هایی مثل افراطی بودن،مضطرب بودن بیش ازحدواندازه ،حمایت کننده ی مردد،غیرمنطقی،حساس وعاطفی هستندو این اضطراب خودرابابیان افکارمنفی واسترس به بچه هامنتقل می کنند.آنهاافرادی وسواسی،کم تحمل،نکته سنج،موشکاف هستند.احتمالاخودیایکی از اطرافیانشان درکودکی دچارهمین مشکل بوده اند.

کودکان دارای اختلال اضطراب جدایی رامی توان به دودسته تقسیم کرد.

گروه اول آنهایی هستندکه روزهای اول مدرسه راباشوروشعف آغازکرده درروزهای بعدازرفتن به مدرسه امتناع می کنند.

گروه دوم آنهایی هستندکه قبل ازشروع سال تحصیلی مشکل رفتن به مدرسه دارندوهردوگروه رفتارهایی نظیرگریه یاسروصدا،اضطراب،شب ادراری ودل دردوعدم علاقه برای رفتن به مدرسه رانشان می دهند.
برچسب‌ها: علل اختلال اضطراب جدایی
[ شنبه 21 دی1392 ] [ 14:27 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

دیدار با یک همکار  

     در روزی از هفته گذشته افتخاری نصیب شدتاباری دیگر با همکار فرهیخته ی دیگرمان،دیداری داشته باشم. باآرزوی تندرستی و موفقیت ایشان.

                 به نام جهان دار جان آفرین

حمد و سپاس خدای را که تمام عالم به معرفت او عارف است و به عنایت بی علت او واقف.

خدمت در نظام تعلیم و تربیت کشورعزیزمان ایران،از نعمات عظیم خداوندی است و مسند خدمتگزاری به فرهنگیان توفیقی والاست. 

                         photo0004.jpg

 ارجمندگرانمایه جناب آقای دکترکچوئیان،معاونت محترم حوزه وزارتی

تشکرازفرصتی که غنیمت نمودید تا دقایقی چند در محضر جناب عالی از اوقات شریف بهره مند شویم و مراتب تقدیر و تبریک انتصاب شایسته اتان را از نزدیک گویا باشیم.


برچسب‌ها: دیداربایک همکار, 2, دکترکچوئیان, تقدیر و تبریک
[ یکشنبه 10 آذر1392 ] [ 9:38 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

بادرود و شادکامی

معاون دبستان دخترانه ای بودم که مدیرمدرسه سال اول مدیریتش راشروع کرده بود.معاون مدیرتازه کارشدن کاری بسیارسخت وطاقت فرسااست.چراکه مدیرنسبت به همه ی افرادو همه چیزبسیارحساس است."حساسیت بی مورد".درآن سال کارهاسخت انجام می شد.چون مدیرنوبت صبح ومدیرنوبت ظهرمدام باهم درتضادسلیقه ای......برای مطالعه به ادامه ی مطلب بروید.

               pe03254_.jpg


برچسب‌ها: معاون, تضادسلیقه, دکورنمازخانه, نماینده انجمن
ادامه مطلب
[ شنبه 2 آذر1392 ] [ 1:46 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

                                     

                                            kachoueian.jpg

استاد ارجمندجناب دکترکچوئیان

خدا را شاكرم كه با عنايات خود برگي ديگر بر افتخارات و شايستگي هاي جنابعالي افزوده شد،با کمال مسرت انتصاب بجا و  شایسته ی حضرت عالی که از سرمایه های  ارزشمند انسانی و علمی وزارت آموزش وپرورش می باشید را به عنوان "معاونت حوزه وزارتی" تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از امید و اطمینان در جهت رشد و شکوفایی دستگاه عظیم آموزشی فرهنگی خواستارم.

باآرزوی تندرستی و موفقیت.


برچسب‌ها: انتصاب, دکتررضاکچوییان, معاونت حوزه وزارتی
[ پنجشنبه 16 آبان1392 ] [ 9:33 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

                    9060767872292131109.jpg

 دکتربطحایی: با حسن ظن جناب دکتر فانی وزیر محترم آموزش و پرورش ، علاوه بر مشاورت ایشان ، مسئولیت دفتر وزارتی توام با قائم مقامی ایشان در برخی امور به بنده سپرده شد.

 هرچند پذیرش این مسئولیت به دلیل ماهیت آن که بیشتر اجرایی است با ذوق حال و تجربه گذشته بنده چندان انطباقی ندارد با امید آنکه بتوانم شاید منشا اثری ولو ناچیز باشم توجیه شد.

 از همه کسانی که دلشان برای آموزش و پرورش می تپد و روحشان در خلجان تعالی تعلیم و تربیت است درخواست نمایم پیشنهادهای خود و یا اشکالها و نقایصی که در برنامه های نظام آموزشی ملاحظه میکنند را از طریق  وبلاگ به بنده هدیه کنند.

از همه شما تمنای دعای خیر و عاقبت بخیری را دارم

                        به راه این امید پیچ در پیچ               مرا لطف تو می باید دگر هیچ

ضمن تبریک و آرزوی تندرستی  و موفقیت برای همکارفرهیخته و ارجمندم جناب دکتربطحایی،شادمانیدوجاودان.

[ جمعه 10 آبان1392 ] [ 9:1 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

درودبرشمامشتاقان

1.سکوت رازندگی کنیم.

2.بامردمان پراسترس همراه نشویم وهمواره افرادآرام راجهت دوستی انتخاب کنیم.

3.مشکلات رامسائل قابل حل بدانیم وبیشتربه راه حل بیندیشیم.

4.هرکاری را 10دقیقه زودترآغازکنیم.

5.چوفرداشودفکرفرداکنیم وهمواره درحوضچه ی اکنون شناکنیم.

6.ازآنچه داریم خوشنودباشیم وبه نداشته هایاازدست داده هاحسرت نخوریم.

7.بخشنده ی گناه دیگران باشیم تاآرامش بیابیم.

8.بگذاریم دیگران ماراآرام وصبورببینندنه مضطرب ونگران ونه اندوهگین.

9.تاآنجاکه ممکن است هنگام سفررانندگی نکنید،بگذاریدازمسافرت خودلذت ببرید.

10.مودب بودن احساس خوبی به انسان می دهد.

11.تمرین نه گفتن به کسانی که نمی خواهیم درخدمتشان باشیم به ماآرامش می بخشد.

12.عبارتهای تشویش آوراستفاده نکنیم وازکلام جهت آرام کردن موقعیت خودودیگران استفاده کنیم.

13.دقایقی ازروزراساکت وآرام مراقبه وتمرکزنمائیم تاانرژی لازم راجهت انجام فعالیت های مفیدکسب نمائیم.

14.عادت کنیم که آرام وعمیق نفس بکشیم .

15.همواره جویای تغییرودگرگونی درتمامی ابعادشخصیت خودباشیم وازنوشدن نهراسیم.،


[ پنجشنبه 2 آبان1392 ] [ 13:32 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]

آیا زمان تغییر آرم معلولان فرا رسیده؟

گروهی از طراحان آمریکایی معتقدند که آرم شناخته شده معلولان باید تغییر کند و آرمی تازه جای آن را بگیرد که بیشتر نمایانگر فعالیت و تحرک معلولان باشد و تصویری ساکن و راکد از آنها ارائه نکند.

آرم معلولان که از از سال ۱۹۶۹ بکار گرفته شده، یکی از شناخته‌شده‌ترین و پراستفاده ترین آرمها در دنیاست و در بیشتر اماکن عمومی از دستشویی تا فرودگاه و پارکینگ -به ویژه در کشورهای توسعه یافته- دیده می‌شود.

اما گروهی از طراحان آمریکایی عقیده دارند باید آرمی تازه که بیشتر مناسب قرن بیست و یکم باشد جای آن را بگیرد چرا که در آرم فعلی "دستها و پاها مکانیکی کشیده شده‌اند و بدن به نحوی غیرطبیعی راست است و نمای کلی آن بیشتر به صندلی چرخدار اهمیت می‌دهد و آن را برجسته می‌کند نه فرد را."

            

سارا هندرون، مدرس مدرسه طراحی رود آیلند آمریکا یکی از مبتکران این پروژه است. هدف آنها این است که مردم را به فکر بیندازند. خانم هندرون معتقد است............لطفاجهت مطالعه به ادامه مطلب بروید.


برچسب‌ها: آرم معلولان, صندلی چرخدار, استاندارد بین‌المللی
ادامه مطلب
[ چهارشنبه 24 مهر1392 ] [ 7:0 ] [ سهیلا شیخی ] [ ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

با درود
دروبلاگ حاضرسعي بر آن دارم تا مشاهدات و تجربيات شغلي خودمبني برمسايل آموزشي،اجرايي و مشاوره اي مرتبط باهمكاران،دانش آموزان و والدين آن ها را در يادداشت هايم انعكاس داده و بنابر بضاعت دانش خود بررسي نمايم ، و البته با بهره بردن ازنظرات شماصاحبنظران.
امکانات وب